Enseignants

  • FAIZON Thierry – Brevet fédéral – 3e dan
  • JACQUET William – aide enseignant – 3e dan
  • MULLER Jacques – aide enseignant – 1er dan
  • RENUY Jean Michel – aide enseignant – 1er dan
  • KOCH Jérôme – aide enseignant-1er kyu